tasarım hayalle başlar...

Birey dış dünyaya ilişkin bilgilerinin büyük bölümünü görme duyusu ile sağlar. Bu nedenle görsel algılar bireyin davranışlarında diğer duyu organlarına or- anla daha büyük bir etkiye sahiptir. Reklam mesajlarının amacı, bireylerin algılama, inanma, hissetme. anımsama ve düşünme gibi çeşitli bilişsel süreçlerini etkileyerek, satın alma kararlarını belirlemeye yöneliktir. Bu nedenle satın alma kararlarında bireyin bilgi işleme, algılama ve karar verme yeteneğinin nasıl çalıştığının bir reklam yö- neticisi ya da tasarımcısı tarafından bilinmesi, başarılı bir reklam iletişiminin vazgeçilmez ön koşuludur. Grafik tasarım, basit ifadeyle metin, kelimeler, resimler ve benzer fikirlerin bir araya getirildiği işlemdir. Ortaya çıkan bu bileşik ürün, kitlelere etkili me- sajlar vermek için iletişim kurmada kullanılır. Eğer firma olarak bir amacınız varsa, toplam kalite açısından şirketinizin dışa yansıyan görünen yüzünü yansıtırken bu hususa da dikkat etmek bir mecbur- iyettir. Bizim görevimiz; işte sizin bu hassasiyetinizi gözetmek, hizmet ya da ürününüzü sunarken “farklılığı, orijinalliği, avantajı, kaliteyi, değeri” en güzel bir şekilde yansıtmaktır. Sonuçta sizin başarınız bizim de başarımız olacaktır.